Talep Listesi

Sonraki

Talep Formu

Anasayfa

Kalite

Güral Vit, kullanmakta olduğu hammadde ve son teknoloji ürünü makine parkuruyla, müşteri memnuniyetinin garanti altına alınmasını kendisine görev edinmiştir.

Bu memnuniyetin sürekliliğini sağlamak için Güral Vit bünyesinde Ar-Ge Departmanı kurulmuş, bunun sonucu olarak ürün kalitesi ve çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

Kalite verilen önem ve kalite ihtiyaçlarının karşılanabileceğini kanıtlayan etkin kalite sisteminin sürekliliğini sağlamak adına, ”Kalite Güvence Müdürlüğü”nün çalışmaları hızla devam etmektedir.

Kaliteli üretim, en üst birimden en alt birime kadar eğitimine önem verilmiş personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu doğrultuda, kurum içi ve kurum dışı eğitim programları düzenlenmektedir.Ekonomik gelişme, çoğu defa çevre kirliliği, doğal kaynakların tahribatı ve kent yaşamının bozulması gibi sonuçları da beraberinde getirmektedir.

Bu doğrultu da Güral Vit’in hedeflerinin, ana temasını çevre duyarlılığı teşkil etmektedir.

Kullanılan bütün hammadde ve dış satın alımlarda seçilen taşeron firmalar büyük bir titizlikle tespit edilmiş olup ,teknik spesifikasyonları taşeron tetkikleriyle gözetim altına alınmıştır.

Ürün alanında kalite lideri olabilmek adına, fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini sağlamak, en öncelikli Güral Vit politikasıdır.